Audiologisk uddannet medarbejder til høreklinikken på Kommunikationscentret på Bornholm

Audiologisk uddannet medarbejder søges til den offentlige høreklinik på Kommunikationscentret, Bornholm

 

En kollega igennem mange år går på pension, og vi søger derfor en ny kollega til vores høreteam!

 

Hvis du er:

Så er Kommunikationscentret måske din næste arbejdsplads!

Kommunikationscenter Bornholm er øens unikke tilbud til mennesker, som har brug for specialundervisningstilbud heriblandt undervisning og rådgivning indenfor fagområderne hørelse, syn, hjerneskade, stemmevanskeligheder, læseområdet, ord- og talblindhed samt teknologi.

Kommunikationscentret driver ligeledes en offentlig høreklinik, hvor der tilbydes høreundersøgelse og høreapparatbehandling til mennesker med hørenedsættelser. Vi er et center med mange forskellige opgaver og vi prioriterer et godt tværfagligt samarbejde. Her arbejder vi i selvstyrende teams, hvor faglig sparring og udvikling er et grundlæggende element i hverdagen.

Du får derfor mulighed for at arbejde i et høreteam, hvor vi varetager den samlede hørerehabilitering. Her går høreapparattilpasning og tekniske hjælpemidler hånd i hånd med specialundervisning indenfor områder som f.eks. begynderundervisning, CI og tinnitus. Vi trives i hinandens selskab og vores styrke som team er både vores faglighed, forskelligheder og gode humør. Vi hjælper hinanden i opgaveløsningen, så vi kan give borgerne den bedste høreapparatbehandling og rådgivning.

Alt afhængig af dine faglige kompetencer vil vi sammensætte din faglige profil og tilhørende arbejdsopgaver til dig. Vi sørger for den nødvendige oplæring og efteruddannelse.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men forskellige ansættelsesformer kan komme i betragtning, hvis du har særlige ønsker til det (deltid, tidsbegrænset, pendler eller andet).

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.

Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

 

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen. 

Ansøgningsfrist

04-08-2024

Samtaletidspunkt

16-08-2024

Ansættelsesdato

01-10-2024

Kontaktperson

forstander
Lene Hvass Olsen
56924671 / 
eller

skolekonsulent

Maiken Hansen

56926408  / 

Arbejdssted

Kommunikationscenteret
Sveasvej 8, 3700 Rønne

En arbejdsplads, der binder øen sammen

BRK er en unik kommunal arbejdsplads, fordi øen er en selvstændig region. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som er ansvarsområder danske kommuner normalt ikke varetager. På brk.dk kan du læse mere om kommunen, der med 3.600 ansatte er øens suverænt største arbejdsplads.

BRK er en røgfri arbejdsplads. 

Vi hjælper dig på plads

Det er en stor beslutning at flytte til ’solskinsøen’ – derfor står du heller ikke alene med den. Vi har nemlig en tilflytterkonsulent, der hjælper med bolig, job til din ægtefælle og skole- eller fritidstilbud til familiens mindste. Læs mere her.