Trafikchef til hele Bornholms trafikselskab BAT.

Vil du være med til at drive og udvikle den kollektive trafik på Bornholm?

- Bornholms Regionskommune søger en ny trafikchef for hele øens trafikselskab BAT.

Som vores nye trafikchef bliver du den øverste leder for trafikselskabet, som tæller ca. 80 medarbejdere. Hovedparten er vores chauffører og medarbejdere på vores værksted. BATs administration består af ca. 12 medarbejdere.

 

Vi har brug for en trafikchef, der kan se BATs daglige drift i et analytisk og strategisk perspektiv og fortsætte den gode udvikling, som trafikselskabet og arbejdspladsen er i. Vores nye leder skal have en ledelsestilgang, der bygger på tillid, søger dialogen og involverer medarbejdere og samarbejdspartnere i både drift og udvikling.

 

BAT har en vigtig trafikmæssig rolle for alle på Bornholm – især for de fastboende men også for øens mange gæster som strømmer til især i sommerperioden og under Folkemødet.


BAT er en del af kommunen og kendt for den offentlige busdrift, men BAT står også for den øvrige offentlige, visiterede servicetrafik på Bornholm.

 

BAT er en politisk styret organisation, så du skal kunne agere i et politisk landskab og gerne have erfaring med eller evner til at kunne udarbejde sagsfremstillinger og beslutningsoplæg til politiske udvalg og kommunalbestyrelse.
 

Vi er i øjeblikket på vej med at etablere en rådgivende bestyrelse for BAT, som skal medvirke til BATs udvikling. Bestyrelsen kommer til at bestå af fire politikere, to eksterne medlemmer, en medarbejderrepræsentant, kommunens direktør for området samt dig som trafikchef.


Kompetencer vi ønsker, at vores nye trafikchef har:

Vigtige personlige egenskaber hos vores nye trafikchef:

Vi tilbyder

Opgaver der kommer til at stå først på din to do-liste:

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

Du kan læse mere om BAT på BATs hjemmeside Hjem | BAT - din bus på Bornholm

Og her finder du BATs Strategi- og udviklingsplan

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.
Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse. Kørekort til personbil er et krav.

Ansættelsen er pr. 01-04-2023 eller snarest herefter.

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 12. februar 2023.
 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 8 den 21. februar 2023.
Ved første samtale vil der blive stillet en case.


Anden samtale er endnu ikke fastlagt.


Mellem de to samtaler vil der blive foretaget et testforløb.
 

Vi håber på at kunne ansætte med virkning fra 1. april 2023 eller snarest herefter.
 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Bjarne Sjelle Freund-Poulsen på 5692 5005 eller 3018 1622.

 

Center for Ejendomme og Drift
BAT hører under Center for Ejendomme og Drift, som er et drifts- og udviklingsorienteret center, der er båret af en bred og faglig mangfoldighed, og det center i Bornholms Regionskommune, der har den faglig set bredeste opgaveportefølje. Centrets ca. 400 ledere og medarbejdere har som kerneopgave sammen, at skabe et tværgående drifts- og shared-servicecenter for regionskommunens ni øvrige centre.

Centrets hovedformål er at understøtte regionskommunens kerneopgaver i form af ejendomsservice (Facility Management), madproduktion, rengøring, idrætsområder, bilflådestyring, inventar og anden drift af de fysiske faciliteter samt at forestå den offentlige kollektive bustransport gennem eget kommunalt drevet busselskab ”BAT”. Kort sagt så passer og plejer Center for Ejendomme og Drift vores alles Bornholm.

I centret ledes der efter en tillidsbaseret tilgang, og som er hele grundlaget for den gode trivsel, der gennemsyrer hele centret. At være en del af Center for Ejendomme og Drift, og den store og spændende udvikling, der er i gang, kræver derfor medarbejdere, der er innovative, dygtige til at udvikle processer, samt åbne og parate til at indgå i et fællesskab, som er understøttet af tillid samt eget engagement og ansvarsfølelse.

 

Ledelse i Bornholms Regionskommune
I Bornholms Regionskommune har vi tre ledelsesværdier: #Vi vil borgerne #Vi sætter retning #Vi leder sammen, som er fælles pejlemærker for alle vores ledere. Værdierne styrker fællesskabet på tværs af vores centre og gør det tydeligt for os selv og vores omverden, hvad vi står for. Vi har også sammen skabt et fælles ledelseskoncept, der beskriver både visionerne for det at være leder i BRK og angiver forventninger til ledergerningen. Ledelseskonceptet danner sammen med ledelsesværdierne, centrenes kerneopgavebeskrivelser og de enkelte lederes personlige ledelsesgrundlag et stærkt fælles grundlag for at lede og drive udviklingen i Bornholms Regionskommune. Se ledelseskonceptet:

https://www.brk.dk/stillinger/Documents/BRK_lederkoncept_2021.pdf


Bornholms Regionskommune som arbejdsplads

Bornholms Regionskommune (BRK) har omkring 3.600 medarbejdere og er dermed ubestridt øens største arbejdsplads. Hver femte i job på Bornholm er ansat i kommunen, som er en del af rammen om alle bornholmeres liv. Vores ledere og medarbejdere er stolte over og entusiastiske omkring hver dag at samarbejde om både borgerne og hele Bornholms udvikling, og sammen styrer vi mod at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde end i dag. BRK er på mange måder en unik kommunal arbejdsplads, fordi Bornholm udgør en region for sig. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som danske kommuner normalt ikke har, og vi skal selv kunne løfte alle opgaver inden for velfærd og samfundsopgaver, da vores nabokommuner er langt væk. Vi har visionære planer for øens fremtid. Det er målet, at Bornholm skal være en fossilfri ø i 2040, og vi har også ambitiøse mål for fritidsliv, folkesundhed og det gode børne- og ungdomsliv.

Bornholms Regionskommune er en røgfri arbejdsplads. 


Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?
Målt på naturscenerier og kulturarv, synes vi Bornholm er Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden.
Det er tit en stor beslutning af flytte, hvad end du søger nye udfordringer på egen hånd eller har familien med til Bornholm. Har du brug for information, råd og vejledning om bolig, jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid, er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm.
Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere her:

Flyt til Bornholm og skab selv det liv, du drømmer om (næstestopbornholm.dk)