Leder af Byg

Besættes pr.

01-08-2021

Kunne du tænke dig at stå i spidsen for Bornholms Regionskommunes byggesagbehandling målrettet borgere og erhvervsdrivende, og dermed understøtte den positive samfundsudvikling på Bornholm netop nu? Du bliver daglig leder for 20 kompetente, engagerede medarbejdere og tillige en del af lederkollegiet i Bornholms Regionskommune  med 150 andre ledere som sparringspartnere.

Bornholm er inde i et opsving med kurs mod et mere bæredygtigt samfund og er udnævnt til at være den ø i Europa, der har den mest ambitiøse, bæredygtige energiudvikling. Som leder af Byg vil du blive en del af et spændende, tværfagligt miljø i Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, der arbejder tæt sammen med resten af Bornholm om at virkeliggøre de politiske visioner om 42.000 indbyggere på øen i 2028 og at Bornholm skal være fossilfri i 2040.

Bornholm er inde i en positiv udvikling og vi oplever stigende interesser for at bo og arbejde på Bornholm. Med vækst og udvikling følger travlhed på udviklings-, plan- og byggeområdet - og ikke mindst politisk bevågenhed. 

Der er politisk fokus på at Bornholms Regionskommune i de kommende 12-15 måneder når målsætningen om at leve op til servicemålene for byggesagsområdet, og at byggesagsafdelingen opleves som en god og stabil sparringspartner for både borgere og erhvervslivet i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Som leder af Byg får du hele Bornholm som din arbejdsplads. Du vil være personaleleder for afdelingen, og får samtidigt en central rolle som samarbejdspartner for både virksomheder, borgere og internt mellem afdelingerne i kommunen.

Vi forventer

Som leder af Byg står du på et stærkt, fagligt fundament og har solid viden om og erfaring med det byggetekniske område. Har du direkte arbejdet med byggesagsområdet eller planområdet er det en fordel. Du har en relevant, videregående uddannelse f.eks. som ingeniør, arkitekt, jurist eller lignende. Du skal have mod på, lyst til og også gerne erfaring med personaleledelse. Er du mindre erfaren i lederrollen, er vi som organisation rustet til at støtte dig i din nye rolle i form af uddannelse og mentorstøtte. 

Du har stærke kommunikative kompetencer, god dømmekraft og kan dokumentere resultater. Du er ordentlig i sprog og adfærd og er i stand til at skabe tillidsfulde relationer. Herunder at du har overblik over de sager der er i afdelingen, sikrer svar på henvendelser og overholdelse af tidsfrister. Endelig skal du lede og motivere medarbejderne positivt, og bringe fagligheden og de mange kompetencer i afdelingen i spil - Byg skal være et godt sted at arbejde.

Om os

Byg er en del af Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat (RIS). I Byg er vi ca. 20 medarbejdere med forskellige opgaver og kompetencer. Området er blevet opprioriteret politisk de senere år, hvorfor en række nye kollegaer er kommet til. Opgaverne spænder fra myndighedsarbejde inden for byggeri og landzoneadministration til BBR-sager, scanning af byggesagsarkivet og mere serviceprægede opgaver i Byg kundecenter. 

Vi tilbyder et udviklende job på en arbejdsplads med et godt socialt og fagligt miljø og engagerede kolleger. Du bliver en del af en erfaren, ambitiøs ledergruppe i vores center, hvor omgangstonen i både afdelingen og ledergruppen er præget af humor, ordentlighed og hjælpsomhed. Vi er en travl arbejdsplads, hvor mange interesser skal balanceres i vores hverdag og i vores opgaveløsning. Vi har derfor fokus på den gode dialog – både internt og i forhold til virksomheder, samarbejdspartnere og borgere.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.
Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid. 

Ansættelsen er pr. 01-08-2021.

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 14-06-2021. 

Første samtalerunde forventes afholdt i uge 25. Bliver du indbudt til samtale, vil du blive bedt om at udfylde en personprofilanalyse.

En eventuel anden samtalerunde forventes afholdt i uge 26. Bliver du indbudt til anden samtale vil du blive præsenteret for en case.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Claus Munk på 56921010 eller 30181964.
Ledelse i Bornholms Regionskommune
I Bornholms Regionskommune har vi tre ledelsesværdier: #Vi vil borgerne #Vi sætter retning #Vi leder sammen, som er fælles pejlemærker for alle vores ledere. Værdierne styrker fællesskabet på tværs af vores centre og gør det tydeligt for os selv og vores omverden, hvad vi står for. Sammen med centrenes kerneopgavebeskrivelser og de enkelte lederes personlige ledelsesgrundlag danner ledelsesværdierne et stærkt fælles grundlag for at lede og drive udviklingen i Bornholms Regionskommune.

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat er et shared servicecenter, der varetager opgaver i forhold til kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, politikerne, direktionen, diverse råd samt kommunens øvrige centre. De primære ydelser er byggesagsbehandling, strategi-, plan- og udviklingsarbejde samt It- og digitaliseringsopgaver.

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat servicerer således øens borgere og virksomheder, samt arbejder strategisk med at virkeliggøre kommunalbestyrelsens visioner, udvalgenes mål og Bright Green Island visionen om en bæredygtig grøn ø. 

Den administrative organisering kan ses her.

Bornholms Regionskommune som arbejdsplads

Bornholms Regionskommune (BRK) har omkring 3.600 medarbejdere og er dermed ubestridt øens største arbejdsplads. Hver femte i job på Bornholm er ansat i kommunen, som er en del af rammen om alle bornholmeres liv. Vores ledere og medarbejdere er stolte over og entusiastiske omkring hver dag at samarbejde om både borgerne og hele Bornholms udvikling, og sammen styrer vi mod at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde end i dag.
BRK er på mange måder en unik kommunal arbejdsplads, fordi Bornholm udgør en region for sig. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som danske kommuner normalt ikke har, og vi skal selv kunne løfte alle opgaver inden for velfærd og samfundsopgaver, da vores nabokommuner er langt væk. Vi har visionære planer for øens fremtid. Det er målet, at Bornholm skal være en fossilfri ø i 2040, og vi har også ambitiøse mål for fritidsliv, folkesundhed og det gode børne- og ungdomsliv.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv, synes vi Bornholm er Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden.
 

Det er tit en stor beslutning af flytte, hvad end du søger nye udfordringer på egen hånd eller har familien med til Bornholm. Har du brug for information, råd og vejledning om bolig, jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm.
 

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

Ansøgningsfrist

14-06-2021 23:59