Leder til Bornholms Idrætsområder

Besættes pr.

01-07-2021

Bornholm er en ø, hvor kultur-, idræts- og fritidslivet er i udvikling og kendetegnet ved mangfoldighed og nyskabelse og hvor aktive foreninger, institutioner og virksomheder er vigtige samarbejdspartnere i udviklingen på Bornholm.
 

Bornholms idræts-, fritids- og kulturliv spiller en væsentlig rolle i realiseringen af kommunens overordnede vision om, at vi skal være 42.000 bornholmere i 2028. Bornholms nye kultur-, idræts- og fritidspolitik skal understøtte denne ambition og bidrage aktivt til, at Bornholm er et attraktivt sted at bo, besøge og flytte til – både nu og i fremtiden.
 

Vi søger en ny leder til en vigtig grundsten i politikken og i det bornholmske samfund – Bornholms Idrætsområder – med 38 kommunale idrætsanlæg spredt over hele øen. Haller, svømmesal, stadions og boldbaner der er tilgængelige for alle og omdrejningspunktet for både ildsjæle og idrætsglade bornholmere og turister.
 

Vores nye leder er gerne en ildsjæl, der er dedikeret til at skabe de bedst mulige rammer for vores brugere – og gerne lokke flere til – selvfølgelig under de retningslinjer og den økonomi som Kommunalbestyrelsen har tildelt.
 

Vi søger en leder med faglig indsigt og forståelse for drift af idrætshaller og stadions, som kan balancere modsatrettede ønsker og krav og skabe konsensus gennem dialog. Vi forventer at du er visionær og innovativ, men også lytter, inddrager og delegerer og bevarer begge ben på jorden, når ildsjælenes engagement viser sig i fuldt flor.
 

Du skal kunne kommunikere udadtil i forhold til borgerne, samarbejdspartnere og pressen og ikke mindst sikre en målrettet, tillidsfuld og effektiv ledelse af idrætsområdet.
 

Du vil være ansvarlig for den daglige drift og udvikling af de kommunale idrætsanlæg i et tæt samarbejde med områdets 11 kompetente medarbejdere. Du vil også skulle samarbejde med og understøtte de selvejende haller på øen samt bredt i kommunen med skoler, daginstitutioner og alle vores foreninger og brugere.
 

Det er en forudsætning, at du kan prioritere dine og områdets opgaver samt økonomi. Der vil være mulighed for, at du kan sætte dit individuelle præg på stillingen, men du skal som udgangspunkt have lyst til at arbejde i en politisk styret organisation og være indstillet på et tæt samarbejde med øvrige ledere og medarbejdere i centeret, kommunen, idrætslivet og øen.
 

Om Bornholms Idrætsområder

Bornholms Idrætsområder står for driften af 38 idrætsanlæg rundt om på Bornholm. Vi har ca. 15.000 aktive idrætsudøvere. Det er vores opgave at sørge for at anlæggene fremstår velholdte og tidssvarende for vores brugere. Vi medvirker til at skabe et sundt, aktivt og oplevelsesrigt liv på Bornholm. Du kan se vores kerneopgavebeskrivelse her. Den hænger også i vores 5 kommunale haller og svømmesal, som vi driver sammen med en lang række udendørs idrætsanlæg på hele øen.
 

Vi forventer af dig

Vi tilbyder

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.
Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse.  Kørekort til personbil er et krav.

Ansættelsen er pr. 01-07-2021.

 

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 12-04-2021. 

Ansættelsessamtaler planlægges gennemført over to runder, henholdsvis den 14-04-2021 og 19-04-2021.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Louise Lyng Bojesen på 56922059 eller 30181415.
 

Ledelse i Bornholms Regionskommune
I Bornholms Regionskommune har vi tre ledelsesværdier: #Vi vil borgerne #Vi sætter retning #Vi leder sammen, som er fælles pejlemærker for alle vores ledere. Værdierne styrker fællesskabet på tværs af vores centre og gør det tydeligt for os selv og vores omverden, hvad vi står for. Sammen med centrenes kerneopgavebeskrivelser og de enkelte lederes personlige ledelsesgrundlag danner ledelsesværdierne et stærkt fælles grundlag for at lede og drive udviklingen i Bornholms Regionskommune. Du kan læse centerchef Louise Lyng Bojesens personlige ledelsesgrundlag her https://www.brk.dk/stillinger/Documents/LedelsesgrundlagLouise.pdf
 

Bornholms Regionskommunen som arbejdsplads

Bornholms Regionskommune (BRK) har omkring 3.600 medarbejdere og er dermed ubestridt øens største arbejdsplads. Hver femte i job på Bornholm er ansat i kommunen, som er en del af rammen om alle bornholmeres liv. Vores ledere og medarbejdere er stolte over og entusiastiske omkring hver dag at samarbejde om både borgerne og hele Bornholms udvikling, og sammen styrer vi mod at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde end i dag.    

BRK er på mange måder en unik kommunal arbejdsplads, fordi Bornholm udgør en region for sig. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som danske kommuner normalt ikke har, og vi skal selv kunne løfte alle opgaver inden for velfærd og samfundsopgaver, da vores nabokommuner er langt væk. Vi har visionære planer for øens fremtid. Det er målet, at Bornholm skal være en fossilfri ø i 2040, og vi har også ambitiøse mål for fritidsliv, folkesundhed og det gode børne- og ungdomsliv.
 

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv, synes vi Bornholm er Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden.

Det er tit en stor beslutning af flytte, hvad end du søger nye udfordringer på egen hånd eller har familien med til Bornholm. Har du brug for information, råd og vejledning om bolig, jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm på tlf. 31 21 88 80, rh@bornholm.biz. Læs mere på http://næstestopbornholm.dk/

 

Ansøgningsfrist

12-04-2021 23:59